...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร " ผู้นำการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
เชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการรังวัด การสอบสวนสิทธิและบัญชีคัดเลือกเกษตรกรกรนอกเขต
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2557
การแถลงข่าวการจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2557
แบบฟอร์มข้อมูลตามรายการสติถิทางการ
คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2556
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย จัดงานวันเยาวชนแห่งชา
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
จ้างเหมาก่อสร้างMobile Plantเพื่อรองรับการปรับปรุงขยายเขต : การประปาฯเขต10 นว.
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล3ฯ :เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร / ปรับปรุงอาคาร รวม 2 โครงการ :เทศบาล ต.ทุ่งทราย
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า24000BTU(แยกส่วน/แขวน)/ติดตั้ง 4 เครื่อง
สอบราคาซื้อตู้อบแห้งสายยาง PVT 120 (dver)จำนวน 1 เครื่อง : โรงพยบาลลานกระบือ
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง : โรงพยาบาลไทรงาม
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ : เทศบาล ต.วังยาง
สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง : โรงพยาบาลลานกระบือ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย,ทำความสะอาด,ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า:ศูนย์พัฒน์นาฝีมื
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐     
 วาระงานประจำวัน
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
29/9/57 ประชุมประจำเดือน
23/9/57 เปิดงานกล้วยไข่ 57
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ