...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
BIKE FOR MOM spot วิทยุ version 5 (Thank You) และการ์ดขอบคุณ
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การประเมินผลการดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัด
สนง.สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลด การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดาวน์โหลดการ์ดที่ระลึกพระราชทานแทนคำขอบคุณ จาก www.bikeformom2015.com
(เพิ่มเติม)กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน จ.กำแพงเชร รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ : อบจ.กพ.
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางแอสฟัลท์ 3 รายการ : อบจ.กพ.
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ.คลองไพร อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9 อบต.วังหามแห
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทเครื่องหมายวิศวกรรมจราจร 4 รายการ : อบจ.กพ.
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายแปลงสาธิตแปลงใหญ่ 79 ป้าย พร้อมติดตั้ง : อบจ.กพ.
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ : อบต.พานทอง
ประมูลจ้างปรับปรุงที่ดินสำนักงาน ม.3 บ.สระแก้ว อบต.สระแก้ว
ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.7 บ.ทรัพย์ไพรวัลย์ อบต.สระแก้ว
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.อบจ.กำแพงเพชร
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 4 ก.ย. 58
วันที่ 3 ก.ย. 58
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ