...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12/08/2558
กำหนดการ/รายละเอียด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28/07/58
ประเมินผล ผวจ.กพ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
Checklist BIKE FOR MOM จังหวัดกำแพงเพชร
แบบฟอร์ม (เพิ่มเติม)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บริเวณศูนย์ผลิตภัณฑ์ฯนครชากังราว อบจ.กพ.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วงดนตรีคอมโบ้ อุดหนุน ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม : อบจ.กพ
เปลี่ยนแปลงประกาศจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง เทศบาลนครชุม
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคปพร้อมหลังคา : เทศบาลเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง ร.ร.เทศบาล1: เทศบาลเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ.ใหม่คลองม่วง เทศบาล ต.ระหาน
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ม.2 บ.กระบวยทอง เทศบาล ต.ระหาน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบาย ม.5 บ.คอปล้อง เทศบาล ต.ระหาน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ.ทุ่งสนุ่น ซ.บ้านนางวันดี เทศบาล ต.ระหาน
สอบราคาจ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ.พงษ์ทองคำ ทต.ระหาน
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘
25 - 27 ก.ค. 58
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ