...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร " ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
แบบเสนอโครงการ ปี 2559
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา
ร่าง คำกล่าวรายงานและคำถวายพระพรพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ
คำสั่ง จ.กพ. ที่ 2187/57 เรื่อง มอบอำนาจให้ รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนฯ นอภ.
เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ
ประชาสัมพันธ์การประชุมและรับฟังความคิดเห็นผังเมืองชุมชนปากดง&ชุมชนคลองแม่ลาย
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กพ.
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งเตือนเกษตรกรมิให้ถูกหลอกลวงในการขายข้าว
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ
จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL ประจำปี 2558
จังหวัดกำแพงเพชร จัดจำหน่ายบัตรอวยพร ส.ค.ส. ปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร เตือนผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า
จังหวัดกำแพงเพชร สร้างวัตถุมงคล (พระมหาธรรมราชาลิไทย)
กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดกำแพงเพชรจัดประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรตินักเรียนชั้นปร
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ : สถานีพัฒนาที่ดิน
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภูเขา ม.2 บ.โป่งน้ำร้อน : อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาซื้อวัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4 รายการ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร
สอบราคาจ้างซ่อมถนน/เสริมไหล่ถนน จำนวน 2 โครงการ : อบต.ปางตาไว
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนร.ศูนย์เด็กเล็ก : เทศบาลเมืองปางมะค่า
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ ม.7 - ม.10 อบต.หินดาต
สอบราคาขุดลอกคลองลำหล่ายหนองไม้กอง ม.4 อ.พรานกระต่าย
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ.หนองขาม อบต.หัวถนน
สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ : อบต.คลองขลุง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และอุปกรณ์ : สนง.เกษตรจังหวัด
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ ๒๐-๒๒ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ