...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร " ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ขอเชิญพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2558
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2558
กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด” ประจำปี 2558
ประกาศรายชืี่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที6
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
เรื่องเล่าขาน งานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง”
จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง”
นมัสการพระบรมธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประดับไฟโบราณสถานกว่า ๕,000 ดวง
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ.คลองไพร อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำ คสล. ม.4 บ.คลองไพร อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาซ่อมแซมฝายเก็บน้ำ คสล. ม.4 บ.คลองไพร อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ.ชุมนุมไทร อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ.ท่ากระบาก อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ..คลองสมบูรณ์ สายข้างวัด อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ.คลองสมบูรณ์ สายบ่อแร่ อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ.โป่งน้ำร้อน อบต.โป่งน้ำร้อน
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร(ชั้นบน)สถานีอนามัย บ.คลองปลาสร้อย อบต.ปางตาไว
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีอนามัย บ.เพชรเจริญ อบต.ปางตาไว
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๔ มี.ค.พ.ศ. ๒๕๕๘
๓ มี.ค.พ.ศ. ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ