...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร " ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
กำหนดการวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
เชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทย วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีมอบป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ
เชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” ประจำปี 2557
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
ประชุมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา
พิธีมอบโล่ และป้าย โครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล 5 จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมการจัดประมูลเลขทะเบียนสวย
จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน2557
กิจกรรม(คนเมืองกำแพง เพื่อกำแพงเมือง)ทำความสะอาดคูเมืองอทุยานประวัติศาสตร์กำแพงฯ
ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่สถานประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้
เวทีเสวนา “เรื่องเล่าจากประสบการณ์ผู้เคยร้องเรียน”
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบราคาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์/ปรับปรุงอาคาร รวม 3 โครงการ :ทม.ปางมะค่า
สอบราคาก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ :เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ : ทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1,11,22,23,24,3,8,9 =12 โครงการ:เทศบาลเมืองปางมะค่า
สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ช พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการหาย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และลานกิจกรรม อบต.โพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างฉาบผิวทางSlurry Sealสาย กพ.4013 อ.บึงสามัคคีิ : ทางหลวงชนบท กพ.
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลพระพรหม สำนักงานเทศบาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับ-ส่งเด็กและหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น: ทต.ทุ่งโพธิทะเล
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐     
 วาระงานประจำวัน
วันที่๒๕-๒๗ ต.ค. พ.ศ. ๕๗
วันที่๒๓-๒๔ ต.ค. พ.ศ. ๕๗
วันที่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ