...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร " ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
กำหนดการวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
เชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทย วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
ประชุมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา
พิธีมอบโล่ และป้าย โครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล 5 จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมการจัดประมูลเลขทะเบียนสวย
จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน2557
กิจกรรม(คนเมืองกำแพง เพื่อกำแพงเมือง)ทำความสะอาดคูเมืองอทุยานประวัติศาสตร์กำแพงฯ
ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่สถานประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้
เวทีเสวนา “เรื่องเล่าจากประสบการณ์ผู้เคยร้องเรียน”
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ : อบต.สระแก้ว
ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)แบบไม่ตอกเสาเข็ม :อบต.หนองแม่แตง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 5 โครงการ : เทศบาลเมืองปางมะค่า
รายชื่อ และ วันเวลา สถานที่ ประกวดราคาจ้างของเทศบาลเทพนคร 2 โครงการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนป่าเรไร : เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง :อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)ม.7 บ.คลองใหญ่ อบต.วังทอง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาและท่อลอดเหลี่ยม :เทศบาลเมืองกำแเพชร
ขยายเวลาประมูลจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ.หนองหญ้ามุ้ง ม.5 อบต.วังทอง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนวังคาง ซ.11 : เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐     
 วาระงานประจำวัน
วันที่๑-๓ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
30/10/57 ประชุมประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ