...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ปี 2559
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล
ขอเชิญรับชมสารคดีประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบบริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลท่าพุทรา
สอบราคาโครงการฟื้นฟูป่าอย่างมีส่วนร่วมป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
สอบราคาซื้อตามโครงการส่งเสริมการจัดระบบการท่องเที่ยวในเขตเมืองกำแพงเพชร
สอบราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในตำบล บ.บ่อทอง ม.5 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สอบราคาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ.โพธิ์ทะเลกลาง
สอบราคาขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยมอัดแรง พร้อมบ่อพัก ม.12 ต.นิคมฯ
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ.ทุ่งทรายออก ต.ทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง ต.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
แก้ไขราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. ม2 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ
แก้ไขราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. ม.8 ต.ลานกระบือ
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 25 - 27 มิ.ย. 59
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร

 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ