...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร " ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ
ประชาสัมพันธ์การประชุมและรับฟังความคิดเห็นผังเมืองชุมชนปากดง&ชุมชนคลองแม่ลาย
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กพ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557
เชิญร่วม "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน"
ปฏิทินการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2557-2558 :การกีฬาแห่งประเทศไทย
รับสมัครลูจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว "บ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์"
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลองหลอดพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่1 : ชลประทานกำแพงเพชร
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค : โรงพยาบาลพรานกระต่าย
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด : โรงพยาบาลพรานกระต่าย
สอบราคาซื้อวัสดุกาเกษตร จำนวน 5 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ประมูลโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ อบจ.กพ
ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา อบต.เพชรชมภู
ประมูลก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านบึงเสือเต้น อบต.ยางสูง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.ถ.ร่วมมิตร ซ.2 : เทศบาลเมืองกำแพง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงน้ำพุ(วงเวียนต้นโพธิ์) : เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ ๒๗ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ