...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ผลการอนุมัติโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร
Download แบบป้ายประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระศพฯ
แบบสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาล
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ" รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
กำหนดการ และคำกล่าว 5 ธันวาคม 2558
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 15
กำหนดการและคำกล่าว พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดตัวอย่างป้าย ปชส. โครงการ "ขบวนจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก"
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ จำนวน 64 รายการ ด้วยวิธี
จ้างปรับปรุงบ้านพักครู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา
"1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอ
1.ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอ
"1.สอบราคาชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ Airvent - Ysite จำนวน 150,000 ชุดของโรงพยาบาลกำแ
1.ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิว
"1. ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) สาย กพ.ถ. 1-00
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ
1.สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม (ชาย-หญิง) จำนวน 8 ห้อง หมู่ที่
"1.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมา
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร

 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ