...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร "ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
แนวทางปฏิบัติอันเนื่องกับงานพระบรมศพ
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2559
คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
คำสั่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2561-2564
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2559
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2559
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อ.ทรายทองวัฒนา
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างจำนวน 2 รายการ สสจ.กพ.
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิก เลขที่ e1/2560 อบต.วังแขม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2) สสจ.กพ.
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 2 รายการ สสจ.กพ.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สสจ.กพ.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสูง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สสจ.กพ.
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    
 
 วาระงานประจำวัน
วันที่ 22-25 ต.ค.59
วันที่ 21 ต.ค.59
วันที่ 20 ต.ค.59
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร

 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ