...วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร " ผู้นำการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก"...
   

 
   
ภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
  ภาพกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน
สรุปผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปี 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป
ดูทั้งหมด   
  ข่าวชากังราว
วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ถวายเทียนจำนำพรรษา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พิธีปลงผมนาค จำนวน 11นาค เพื่อเป็นพุทศาสนทายาท และเป็นพุทธบูชา
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
กำแพงเพชรจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
กิจกรรม “รวมพลังสร้างสามัคคี ถิ่นกำแพงนี้เมืองชาวพุทธ”
เวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน
โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด       
  ข่าวประกวดราคา /จัดซื้อ /จัดจ้าง ( สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง)
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเวชภัณฑ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 BTU :รพ.พรานกระต่าย
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง : โรงพยาบาลพรานกระต่าย
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานหัวใจ(5 Parameter) : โรงพยาบาลพรานกระต่าย
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อแกววิทยา :อบจ.กำแพงเพชร
สอบราคาซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง:อบจ.กำแพงเพชร
สอบราคาการยกระดับการเรียนรู้สู่ AEC อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลิง:อบจ.กำแพงเพชร
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี(วงดุริยางค์)อุดหนุนโรงเรียนบ้านระหานวิทยา :อบจ.กำแพงเพชร
สอบราคาซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองทอง :อบจ.กำแพงเพชร
สอบราคาซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอุดหนุนโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์:อบจ.กำแพงเพชร
สอบราคาซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม :อบจ.กำแพงเพชร
 
ดูทั้งหมด 
  
                           
                           

  จำนวนผู้ชมเว็บ :        
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐     
 วาระงานประจำวัน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด 
 ผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร
 
 วัน/เดือน/ปี
 
 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด 
 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
 

 เวลา
ลิ้งค์หน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :


เวปไซด์อื่น ๆ :

 
 พยากรณ์อากาศ