แนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

แนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ดาวน์โหลด
ข้อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ดาวน์โหลด
กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด
ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ดาวน์โหลด
เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดพระพิธีธรรมหรือพิธีทางศาสนา ดาวน์โหลด